Fair priser​

✔ 44 års erfaring

✔ Vi pakker forsvarligt

UNICOAT RECOVER APS’ DATAPOLITIK​

​Unicoat Recover ApS (”Selskabet”) er underlagt databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen (”GDPR”), hvilket bl.a. betyder, at Selskabet er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger Selskabet behandler, samt hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed. 

 1. DATAANSVARLIG

Unicoat Recover ApS, Falkevej 27A, 3400 Hillerød, telefon 48 26 49 36, CVR.nr. 41602686, email mkc@unicoat.dk. 

2. PERSONOPLYSNINGER OG FORMÅL

I forbindelse med du er kunde i Selskabet eller såfremt du indgår et samarbejde med Selskabet, har Selskabet i nødvendigt omfang behov for at behandle og opbevare følgende kategorier af oplysninger: 

  • Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer på kontaktpersoner
  • CVR.nr. (enkeltmandsvirksomheder)

Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med databeskyttelsesloven og GDPR. 

Selskabets behandlingsgrundlag udspringer af både den legitime interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i GDPR, som Selskabet har i at behandle og opbevare kundedata, samt nødvendigheden heraf for at kunne kommunikere med dig som kontaktperson/kunde. Såfremt du indgår i et samarbejde med Selskabet, herunder som leverandør, har Selskabet en legitim interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i GDPR i at behandle nødvendige personoplysninger om dig. Almindeligvis modtager vi ovenstående personoplysninger direkte fra dig. 

3. MODTAGERE OG BEHANDLERE AF PERSONOPLYSNINGER

Dine personoplysninger behandles af Selskabet, medmindre anden brug følger af henvendelsens natur eller opgavens art. Dine personoplysninger kan blive videregivet til vores samarbejdspartnere, herunder fragtfirmaer og databehandlere, såfremt videregivelsen er formålstjenestelig eller nødvendig for 

Selskabet. I forbindelse med kommunikation og oprettelse af din ordre i Selskabets IT-systemer, vil dine oplysninger i nødvendigt omfang blive videregivet til Group Online, herunder Microsoft. Endvidere kan dine oplysninger i nødvendigt omfang blive videregivet til vores bogholder og revisor.

4. ADGANG TIL INDSIGT, BERIGTIGELSE, SLETNING, BEGRÆNSNING, DATAPORTABILITET ELLER INDSIGELSER

Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer Selskabet har registreret om dig. Ønsker du det, udleverer Selskabet en elektronisk kopi af de indsamlede oplysninger.

​Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du har derudover ret til at kræve registrerede personoplysninger om dig berigtiget eller slettet eller behandlingen heraf begrænset. 

Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret eller overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig. Der kan efter GDPR være konkrete situationer, hvor Selskabet ikke er forpligtet til at efterkomme ovenstående rettigheder. Hvis du ønsker udnytte ovenstående rettigheder, skal du rette henvendelse til: mkc@unicoat.dk. 

5. VARIGHED AF OPBEVARING

Personoplysningerne kontaktpersoner hos kunder vil blive opbevaret forsvarligt i op til 5 år. Dette er bl.a. med henblik på håndtering af eventuelle ansvarssager samt opfyldelse af bogføringsloven. Personoplysninger om samarbejdspartnere opbevares i 5 år efter samarbejdet er ophørt. Dette er bl.a. med henblik på håndtering af eventuelle ansvarssager samt opfyldelse af bogføringsloven. 

6. KLAGE

Du har mulighed for at klage over behandlingen af personoplysninger. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk 

​​Unicoat​ Recover ApS

CVR: 41602686

Falkevej 27a

3400 Hillerød

Mail: mc@unicoat.dk

Datapolitik

Brug for hjælp? Kontakt os

48 26 49 36